Thursday, June 09, 2005

Skata (Pica pica) Magpie


"Få se nu... var det vänster, höger eller var det höger vänster man skulle titta innan man gick över vägen?"

"Let me see... was it left, right or was it right, left that you should look before crossing the road?"

No comments: