Wednesday, August 10, 2005

Monday, June 20, 2005

Friday, June 17, 2005

Skrattmås (Larus rudibundus) Black-headed gull


Vattnet i viken har stigit rätt så mycket och det är fullt med sånna här "leopard" ungar som simmar omkring. Jag tror att det är mås eftersom många utav deras bon är under vatten nu.

The water in the bay has raised quite a lot and there are plenty of these "leopard" chickens swimming around. I think it is gull since many of their nests are under water by now.

Monday, June 13, 2005

Thursday, June 09, 2005

Talgoxe (Parus major) Great Tit

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) Common Redstart

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Pilfink (Passer montanus) Tree Sparrow

Bofink (Fringilla coelebs) Chaffinch


aaargh!!!!

Flygande sångsvanar ~~ Flying Whooper swans

Flygande tranor ~~ Flying cranes

Tranor (Grus grus) Cranes och/and Sångsvanar (Cygnus cygnus) Whooper swan

Fisktärna (Sterna Hirundo) Common Tern

Fisktärna (Sterna Hirundo) Common Tern

Ladusvala (Hirundo rustica) Barn swallow

Kaja (Corvus monedula) Jackdaw

Duva (Columbidae) Dove


jo du...

Vigg (Aythya fuligula) Tufted duck

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Fiskmås (Larus canus) Mew gull

Storspov (Numenius Arquata) Eurasian Curlew

Storskrake (Mergus merganser) Common Merganser

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Strandskata (Haematopus ostralegus) Oystercatcher


Tre amigos, lugna och kalla, inte rädda alls.

Three amigos, calmand cool, not afraid at all.

Kanada gäss (Branta canadensis) Canada geese

Skata (Pica pica) Magpie


"Få se nu... var det vänster, höger eller var det höger vänster man skulle titta innan man gick över vägen?"

"Let me see... was it left, right or was it right, left that you should look before crossing the road?"

Skrattmås (Larus rudibundus) Black-headed gull

Bläsand (Anas penelope) Wigeon

Grönbena (Tringa glareola) Wood Sandpiper (?)


?

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Sädesärla (Motacilla alba) Pied Wagtail

Tofsvipa (Vanellus vanellus) Lapwing


uh?