Thursday, September 27, 2007

Tjäder (Tetrao urogallus) Capercaillie
Och så anledningen till att dom är så svåra att se än fast dom är så stora ...

And then the reason why they are so hard to spot even though they are so large ...

Hona

Female

Och två foton utav hanar.

And two photos of males.Mat! ~~ Food!

Mormor satte upp fågelbordet och jag kunde inte låtabli att "skjuta" lite.

Grandma' put out the birdfeeder and I couldn't resist "shooting" a bit.


Tuesday, September 04, 2007