Saturday, November 03, 2007

Utanför kontors fönstret ~~ Outside the office window

Kyparn! Vi behöver mer jordnötter här ute!
(Talgoxe som knackar på rutan.)

Waiter! We need more peanuts out here!
(A great tit knocking on the window.)

Du vet dom där små paraplyerna, du har glömt dom.
(Plifink i regnet.)

You know those little umbrellas, you have forgotten them.
(Tree sparrow in the rain.)

Gråsparv

House Sparrow