Sunday, May 24, 2009

Jorduggla (Asio flammeus) Short-eared Owl

Den flög över vägen framför vår bil och satte sig på en stolpe bredvid vägen. Jag trodde att bilarna skulle skrämma iväg den men den brydde sig inte om dem.

It flew across the road infront of our car and landed on a pole next to the road. I thought the cars would scare it away but it didn't care about them.

Ett tofsvipe par tyckte att den kom för nära och började jaga den.

A lapwing couple thought it was getting too close and started to chase it.