Saturday, May 31, 2008

Ett ... ~~ One ...

... dåligt foto men det är en örn, jag är säker på det.

... bad photo but it is an eagle I'm sure of it.

Backsvala (Riparia riparia) Sand MartinFriday, May 30, 2008

Backsvala (Riparia riparia) Sand MartinÅr efter år kommer jag tillbaka för att fota, och år efter år så är de för snabba för mig.

Year after year I go back to take photos and year after year they are too fast for me.

Friday, May 23, 2008

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swanJag hoppades att de skulle stanna och bygga bo i år, med det verkar som om de blivit iväg skrämda.

I was hoping that they'd stay and nest this year, but it seems as if they have been scared away.