Thursday, May 31, 2007

Pilfink (Passer montanus) Tree Sparrow

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Wednesday, May 30, 2007

Rödbena ( Tringa totanus) Common Redshank

Rödbena ( Tringa totanus) Common Redshank

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Större hackspett (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker

Tuesday, May 29, 2007

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Ringed Plover

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Ringed Plover

Bläsand (Anas penelope) Wigeon

Fisktärna (Sterna Hirundo) Common Tern

Svärta (Melanitta fusca) Velvet Scoter

Sädesärla (Motacilla alba alba) Pied Wagtail

Monday, May 28, 2007

Svartvit flugsnappare (Muscicapa hypoleuca) Pied Flycatcher

Blåmes (Parus caeruleus) Blue tit

Grönfink (Carduelis chloris) Greenfinch

Saturday, May 26, 2007

Mås som inte mår så bra, den ligger halvvägs ner i vattnet.

Gull that isn't feeling that well, it's half way down into the water.

Undersidan på mås vingen.

The underside of the gull's wing.


Vi fiskade upp den och la den på torra land. Jag funderade i ett ögonblick på att slå ihjäl den. Vi har massor med störande måsar, och den här mådde ju inte så bra heller ...

We fished it up and put it on dry land. I though for a brief moment about killing it. We have plenty of annoying gulls, and this one wasn't feeling that well either ...

Nå, jag har aldrig dödat något (förutom fisk) så jag hjälpte den ner i vattnet istället. Den orkade inte flyga men den simmade iväg efter ett litet tag. (Ja, jag har hört om fågelinfluensan, jag lovar att berätta om jag börjar nysa fjädrar.)

Well, I have never killed anything (except fish) and I helped it down into the water instead. It wasn't strong enough to fly, but it swam away after a little while. (Yes, I've heard about the bird flu and I promise to tell if I start to sneeze feathers.)

Grönfinks familjen ~~ The greenfinch family


Jag känner sympati, vi har två tonåringar som bor hemma ...

I feel sympathy, we have two teenagers living at home...

Wednesday, May 23, 2007

Blandade fågelfoton ifrån i år ~~ Mixed bird photos from this year

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

---

Vigg (Aythya fuligula) Tufted duck

Skrattmås (Larus rudibundus) Black-headed gull

Skrattmås (Larus rudibundus) Black-headed gull

Grågås (Anser anser) Greylag Goose

Storskrake (Mergus merganser) Common Merganser

Storskrake (Mergus merganser) Common Merganser

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

---

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Brushane (Philomachus Pugnax) Ruff

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Gräsand (Anas platyrhynchos) Mallard

Rödvingetrast (Turdus iliacus) Redwing

Blåmes (Parus caeruleus) Blue tit

Grönfink (Carduelis chloris) Greenfinch

Grönfink (Carduelis chloris) Greenfinch

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Kråka (Corvus corone cornix) Hooded Crow

Talgoxe (Parus major) Great Tit

Storspov (Numenius Arquata) Eurasian Curlew

Tofsvipa (Vanellus vanellus) Lapwing

Storspov (Numenius Arquata) Eurasian Curlew

Brun Kärrhök (Circus aeruginosus) Marsh Harrier

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Trana (Grus grus) Crane

Skata (Pica pica) Magpie

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Blåmes (Parus caeruleus) Blue tit

Gräsand (Anas platyrhynchos) Mallard

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Blåmes (Parus caeruleus) Blue tit

Bofink (Fringilla coelebs) Chaffinch

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan