Sunday, October 10, 2004

Kråka (Corvus corone cornix) Hooded crow


Mutant kråkan. Den grå färgen går för långt upp emot ögat.

The mutant crow. The grey colour reaches too close to the eye.