Saturday, November 03, 2007

Utanför kontors fönstret ~~ Outside the office window

Kyparn! Vi behöver mer jordnötter här ute!
(Talgoxe som knackar på rutan.)

Waiter! We need more peanuts out here!
(A great tit knocking on the window.)

Du vet dom där små paraplyerna, du har glömt dom.
(Plifink i regnet.)

You know those little umbrellas, you have forgotten them.
(Tree sparrow in the rain.)

Gråsparv

House Sparrow

Thursday, September 27, 2007

Tjäder (Tetrao urogallus) Capercaillie
Och så anledningen till att dom är så svåra att se än fast dom är så stora ...

And then the reason why they are so hard to spot even though they are so large ...

Hona

Female

Och två foton utav hanar.

And two photos of males.Mat! ~~ Food!

Mormor satte upp fågelbordet och jag kunde inte låtabli att "skjuta" lite.

Grandma' put out the birdfeeder and I couldn't resist "shooting" a bit.


Tuesday, September 04, 2007

Tuesday, July 24, 2007

Friday, July 20, 2007

Saturday, June 16, 2007

Gråhakedopping (Podiceps grisegena) Red-necked Grebe

Jag behöver en bätter lins, 200mm räcker bara inte. *suck*

I need a better lens, 200mm just isn't enough. *sigh*

Tuesday, June 12, 2007

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Ungarna har lämnat boet.

The young has left the nest.Thursday, May 31, 2007

Pilfink (Passer montanus) Tree Sparrow

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Wednesday, May 30, 2007

Rödbena ( Tringa totanus) Common Redshank

Rödbena ( Tringa totanus) Common Redshank

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Större hackspett (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker

Tuesday, May 29, 2007

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Ringed Plover

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Ringed Plover

Bläsand (Anas penelope) Wigeon

Fisktärna (Sterna Hirundo) Common Tern

Svärta (Melanitta fusca) Velvet Scoter

Sädesärla (Motacilla alba alba) Pied Wagtail

Monday, May 28, 2007

Svartvit flugsnappare (Muscicapa hypoleuca) Pied Flycatcher

Blåmes (Parus caeruleus) Blue tit

Grönfink (Carduelis chloris) Greenfinch

Saturday, May 26, 2007

Mås som inte mår så bra, den ligger halvvägs ner i vattnet.

Gull that isn't feeling that well, it's half way down into the water.

Undersidan på mås vingen.

The underside of the gull's wing.


Vi fiskade upp den och la den på torra land. Jag funderade i ett ögonblick på att slå ihjäl den. Vi har massor med störande måsar, och den här mådde ju inte så bra heller ...

We fished it up and put it on dry land. I though for a brief moment about killing it. We have plenty of annoying gulls, and this one wasn't feeling that well either ...

Nå, jag har aldrig dödat något (förutom fisk) så jag hjälpte den ner i vattnet istället. Den orkade inte flyga men den simmade iväg efter ett litet tag. (Ja, jag har hört om fågelinfluensan, jag lovar att berätta om jag börjar nysa fjädrar.)

Well, I have never killed anything (except fish) and I helped it down into the water instead. It wasn't strong enough to fly, but it swam away after a little while. (Yes, I've heard about the bird flu and I promise to tell if I start to sneeze feathers.)