Sunday, May 23, 2010

Dvärgmås (Larus minutus) Little Gull

En dvärgmås i förgrunden och en skrattmås i bakgrunden att jämföra med. Dvärgmåsen är 2/3 utav skarattmåsen i storlek, den svarta hättan når ner till halsen och undersidan utav vingen är mörk.

A Little Gull at the front and a Black-headed Gull in the background to compare with. The Little Gull is 2/3 of the Black-headed Gull's size, the black hood reaches down to the neck and the underside ofthe wings are dark.