Saturday, June 16, 2007

Gråhakedopping (Podiceps grisegena) Red-necked Grebe

Jag behöver en bätter lins, 200mm räcker bara inte. *suck*

I need a better lens, 200mm just isn't enough. *sigh*

Tuesday, June 12, 2007

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Ungarna har lämnat boet.

The young has left the nest.